Nasza koncepcja, wizja i misja
2013-11-08I. WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
Dziecko czuje się tu dobrze, bo zapewniamy mu troskliwą opiekę w atmosferze ciepła, akceptacji i miłości, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez zabawę, naukę, gry, wycieczki i nie tylko.


II. MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA


W naszym przedszkolu zapewniamy wszechstronny, rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde z dzieci indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.
Rozwijamy twórcze postawy dzieci poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwianie kontaktu za sztuką. Tworzymy warunki sprzyjające indywidualnemu rozwojowi dziecka dostosowane do jego potrzeb, możliwości, a także sfery najbliższego rozwoju. Pragniemy, aby przejście z przedszkola do szkoły było dla dzieci miłym i przyjemnym przeżyciem, a nie złem koniecznym.
1. Dajemy dzieciom możliwość:
- samorealizacji,
- pracy z innymi,
- działania,
- kreatywnego myślenia,
- uczestnictwa w ciekawych zajęciach.
2. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.
3. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie.
4. Stoimy na straży praw człowieka.
5. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.


Alfabet
jest naszym przewodnikiem i misji wyznacznikiem


A – Akceptujemy dzieci takimi jakie są, rozwijając ich indywidualne predyspozycje,
B – Budujemy u dzieci system wartości, by wiedziały co jest dobre, a co złe.
C – Czuwamy nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci,
D – Doskonalimy się , by tworzyć dobrze wykwalifikowaną, miłą i życzliwą kadrę pedagogiczną,
E – Eksponujemy twórczość dzieci, prezentując ich potencjał w środowisku,
F – Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym,
G – Gwarantujemy ciepłą, serdeczną, rodzinną atmosferę,
H – Harmonogram dnia dostosowujemy do potrzeb i wieku wychowanków,
I – Interesujemy się losami absolwentów,
J – Jesteśmy otwarci na propozycje i pomysły rodziców,
K – Koncentrujemy swój czas na potrzebach naszych wychowanków,
L – Lubimy nawiązywać do tradycji lokalnych i regionalnych,
Ł – Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne,
M – Mamy barwnie i funkcjonalnie wyposażone sale przystosowane do atrakcyjnych zajęć oraz wspaniały ogród przedszkolny do zabaw ruchowych na powietrzu,
N –Nasi wychowankowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań poprzez zajęcia dodatkowe,
O – Organizujemy spotkania adaptacyjne dla przyszłych wychowanków i ich rodziców,
P – Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami,
R – Rozwijamy u dzieci nawyki profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej,
S – Stosujemy innowacyjne , aktywne metody pracy rozwijające samodzielność, kreatywność i twórcze postawy dzieci,
T – Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo,
U – Uwrażliwiamy dzieci na takie wartości jak: prawda, dobro, piękno i tolerancja,
W – Wspomagamy rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem,
Z – Zapewniamy dzieciom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnym, współpracujemy z wieloma partnerami.

Nasze przedszkole · O przedszkolu · Wychowanie i dydaktyka · Publikacje i scenariusze · Aktualności · Osiągnięcia · Kącik dla rodziców - sprawy bieżące · Podziękowania · Kontakt · Archiwum · OGÓLNOPOLSKIE i MIĘDZYPRZEDSZKOLNE KONKURSY DLA DZIECI · Gry dla dzieci · Język angielski - program · REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH


Jesteś naszym: 178212 gościem

Strony internetowe logo L77